پرتوِ نور

امید؛ مثل یه نور می‌مونه که از درز یه درِ بسته بیرون میاد. باریک، کم حجم، ضعیف.

مشکلات اما درِ بسته‌ست، هجوم چهاردیواریِ اتاقِ روی سینه تو.

چی میشه که آدم به نور باریک که فقط از یه درز می‌بینیم دل می‌بنده و تلاش می‌کنه؟ چی ارزش داره؟

امیدِدرزی، تولّد:۴و۲۳ دقیقه نیمه‌شب.
امیدِدرزی، تولّد:۴و۲۳ دقیقه نیمه‌شب.

(مصداق طفیل ضعیف و رنجوری هستیم در کنار دکتری ماهر.)

زورآزمایی سختی پیش روست.