اول مرغ بود یا اول تخم مرغ ؟

استیو اپل رو معروف کرد یا اپل استیو رو
استیو اپل رو معروف کرد یا اپل استیو رو

?آیا آدم ها برندهای معروف و مشهور را می سازند؟
.
?یا اینکه برند ها آدم ها را معروف و مشهور می سازند؟
?با توجه به تحقیقاتی که در حوزه رفتار مصرف کننده و رفتار شناسی داشته ام به سر نخ های خوبی رسیده بودم در این حوزه که با شما دوستان خوب در میان می گذارم
.
?در رفتار مصرف کننده در بحث عناصر تشکیل دهنده 《نشانه شناسی》:
[«فردینان دوسوسور»که همواره از او به نام پدر علم زبان‌شناسی یاد کرده‌اند،از جمله پیشگامان مطالعات نشانه‌شناختی، به شمار می‌آید. سوسور نشانه را موضوعی«فیزیکی»و در عین حال«معنادار»می‌پندارد. پدیده‌ای که‌ از ترکیب«دال» (Signifier) و«مدلول» (Signified) شکل می‌گیرد]
.
?میگوید نشانگر و نشانده دو جز غیر قابل تفکیک هستند و یه مثال جالب میزنه:

و میگه که نشانگر و نشانده مانند:
?دو طرف{ یک صفحه کاغذ هستند که غیر قابل جدا شدن هستند و میگه بدون وجود نشانگر و نشانده نه نشانه وجود دارد و نه معنی}
?البته این بیشتر در خصوص معانی کلمات است و تصویر ذهنی ما.
⛔به تصور من برخی برندها به جایی
می رسند که شخص سازنده و برند
رو نمیشه از هم تفکیک کرد و یک جورایی این دو در دهم تنیده شده اند و جدا کردن آنها امکان ندارد.