انتقال بیت کوین در فرهاد اکسچنج!

در هر ارسال حداقل 1 ساتوشی و حداکثر تا 10 بیت کوین می توانید به آدرس های دیگر بیت کوین ارسال کنید. توجه کنید که در هر ارسال کارمزدی برابر با 0.0003 بیتکوین از شما کسر می شود. قبل از ارسال مطمئن شوید که این میزان بیت کوین در بالانس خود دارید.

بالانس بیت کوین در واقع موجودی بیت کوین شما در سایت فرهاد اکسچنج است.

در وارد کردن آدرس کیف پول بیت کوین گیرنده دقت نمایید.

ویدیوهای آموزشی فرهاد اکسچنج را دنبال کنید.

در پنل خرید و فروش بیت کوین می توانید به خرید، فروش و یا تبدیل بیت کوین با دو آدرس مختلف قدیم و جدید (بچ 32) اقدام کنید. علاوه بر این می توانید در فرهاد اکسچنج بالانس واقعی بیت کوین نگه داری کنید و بدون کارمزد انتقال دهید. در فرهاد اکسچنج هم امکان داشتن آدرس های واقعی بیت کوین و هم امکان داشتن بالانس بیت کوین برای انتقال بدون کارمزد فراهم آمده است.

توجه 1 : انتقال کلیه ی کریپتوها پس از 2 دقیقه بصورت خودکار انجام و سفارش تکمیل میشود.

توجه 2 : چنانچه به والت خود بیتکوین ارسال کرده اید صبر کنید تا یک کانفرم بگیرد و در بالانس شما نمایش داده شود. تبدیل و خرید و فروش بیت کوبن در شبکه ی فرهاد اکسچنج بدون کارمزد و ارسال به خارج از شبکه ی داخلی متحمل کارمزد استاندارد شبکه ی بیت کوین است.

آموزش نحوه انتقال بیت کوین:

https://www.instagram.com/p/CP5labNJsNN/?utm_medium=copy_link