فرهاد اکسچنج و مزایای احراز هویت در سیستم وب مانی!

همانطور که می دانید یکی از معتبرترین پاسپورت ها یا همان سطح حساب کاربری در وب مانی، پرسنال پاسپورت می باشد.

نکته حائز اهمیت آن است که تنها نمایندگی های رسمی وب مانی در کشورهای مختلف، امکان صدور چنین سطحی از پاسپورت را برای کاربران وب مانی دارند.
پیش تر نیز اشاره کرده بودیم که فرهاد اکسچنج یکی از نمایندگی های رسمی وب مانی در ایران می باشد. بنابراین اگر پاسپورت ایرانی داشته و قصد دارید سطح حساب کاربری خود را به پرسنال پاسپورت ارتقا دهید، می توانید به صرافی فرهاد اکسچنج مراجعه کنید.

پادکست های آموزشی ما را دنبال کنید.

در این مقاله لازم دیدیم که برای کاربران وب مانی، مزایای دریافت پرسنال پاسپورت را نام ببریم:

  • امکان دریافت درگاه وب مانی و اتصال به تجارت جهانی از مزایای دریافت پرسنال پاسپورت بوده و می توانید با دریافت درگاه اقدام به فروش محصولات و خدمات در فروشگاه خود کنید.
  • عدم وجود محدودیت در دریافت و پرداخت وب مانی
  • با داشتن پرسنال پاسپورت می توانید از بانک روسی وب مانی وام دریافت کنید.
  • دریافت اعتبار از سایت http://credit.webmoney.ru/ وب مانی ممکن خواهد شد.
  • با دریافت پرسنال پاسپورت می توانید در خدمات Capitaller وب مانی شرکت کنید.
  • می توانید فروشگاه خود را در بخش های سایت http://www.megastock.com/ به ثبت برسانید.
  • می توانید اخبار و رویداد های وبمانی را در سایت خبری وب مانی منتشر نمایید.
  • ارائه شکایت معتبرتر و پیگیری سریعتر توسط شرکت وب مانی
  • امکان استفاده از کارت شارژ وب مانی یا پیمر