دانشجوی رشته مدیریت کسب و کار و علاقه مند به حوزه های دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا و نویسندگی Instagram: @farzinkhodaee