معرفی کتاب

کتاب یک روز دیگر
کتاب یک روز دیگر

قسمت هایی از کتاب برای یک روز دیگر میچ آلبوم

"برگشتن به هر چیزی از آنچه فکر می کنی سخت تر است."

"بچه ها به دنبال محبتی می روند که از آن ها مضایقه می شود."

"حالا خجالت می کشم از این که میخواستم به زندگی ام خاتمه بدهم، زندگی بسیار با ارزش است من کسی را نداشتم که با حرف هایش مرا از نا امیدی نجات دهد و این اشتباه بود آدم باید دیگران را به خودش نزدیک نگه دارد باید کاری کند تا دیگران به قلبش دسترسی داشته باشند."