شرط اول قدم آن است،که عاقل باشی.

بعد از دو روز بهم ریختگی خوابو خستگی چشم،اومدم یه ساعتی استراحت کنم که برم پای درس (من آدم شب امتحانم) یهو صداهای جیغ و داد و فریاد اومد اولش یکم مکث کردم که چه اتفاقی افتاده بعد به صداها، صدای کتک کاری هم اضافه شد.

همسایه واحد رو به رو که حدودا ۵ماهی میشه اومدن یه زوج ۲۰سالن تقریبا از ماه دوم همیشه صدای بحث و دعوا از خونشون میاد و دیوار های ساختمون انقد باریک و منتقل کننده صدا هستن که بشه تشخیص داد مشکل چی می تونه باشه شروع دعوا با بدگویی و انتهاش با جیغ این فرم اکثر دعواهاست قاعدتا کم پیش میاد یهو وارد دعوا شد.

حقیقا امروز یکم از صدای جیغ دختر لرزیدم و خودمو تصور کردم وقتی که دارم کتک میخورم تنهام و رو به روم مردیه که با تمام اعتماد وارد زندگیم شده،تلخ و تهوع آوره وقتی رویاهاتو به خونه ایی میبری که زندانه.

طرح کردن این موضوع نه منو از ازدواج با آدم درست زندگیم منصرف میکنه و نه سیاه کردن چهره ازدواجه مسئله برای من این جوابو داره

وقتی دو نفر فقط با تخیل به اینکه ما آدم های بالغی هستیم و شرایط وارد شدن به زندگیو داریم،یا اینکه شناخت دو سه ماهه برای شروع کفایت میکنه وارد یک زندگی میشن در واقع با کمترین سطح درک و شعور یه ازدواج اتفاق افتاده و قطعا اولویت به وجود اومدنش نیاز جنسی و گرنه اگر هر دو آدم های بالغی باشن شناخت و آگاهی از خلق و خوی هم رو فدای رفتن زیر یک سقف نمیکنن و به هم زمان میدن تا خودشونو تو شرایط مختلف ثابت کنن شرایط هایی مثل بی پولی ،بی کاری،دوری و شرایط هایی که توی بازه های مختلف زمانی ممکنه اتفاق بی افته و اگر هر دو طرف ظرفیت خودشونو تو این موقعیت ها نشون ندن چطور میشه با اعتماد به اینکه آدم خوبیه وارد یه زندگی شد؟!

خیلی از نو جوونای ایی که تازه دارن بیست سالگی و رد میکنن با فرض دانای کل بودن خودشون میخوان ثابت کنن میتونن مستقلا یه زندگی زناشوویی رو اداره کنن (البته که استثنا هم هست و هر دهه ایی با دهه دیگه فرق میکنه ) اما اکثرا ناکام می مونن هرچند مسئله سن و سال رو نمیشه خیلی هم موثر دونست هستن آدم های سن و سال داری که هنوز قوه تفکرشون با تکیه به تخیل عمل میکنه.

حس میکنم بهتره تو هر شرایطی هستیم با خودمون یکم فکر کنیم آدمی که رو به روی منه میتونه به من آسیب بزنه؟


خودشو تو شرایط سخت ثابت کرده؟

وارد زندگی مشترک شدن شیرینه ،اکثر ما دوست داریم این کارو بکنیم ولی فکر کنم بهتره برای هر کاری به خودمون و رابطمون زمان بدیم اینطوری قطعا کمتر پشیمون میشیم.