تکنیک فاینمن - برای یادگیری بهتر

تکنیک یادگیری فاینمن یک راه یادگیری کامل و مؤثر برای چیزهای جدید است یا عمیق شدن روی چیزی که قبلا از آن اطلاع داشتید یا به شما کمک میکند برای یک آزمون مطالعه کنید.

Google
Google

اول اینکه یک موضوعی که میخواهید درک کنید را انتخاب کنید و خواندن (مطالعه کردن) آن را شروع کنید. زمانی که فهمیدید که در مورد چه چیزی مطالعه کردید، یک تیکه کاغذ بردارید و در مورد آن بنویسید به مانند آنکه این ایده را به شخص دیگری آموزش می دهید. ایده آل گرایانه ترین حالت این که هم زمان بنویسید و صحبت کنید درست مثل معلمی که این کار را روی تخته سیاه انجام می دهد. این کار باعث فهم این می شود که کدام بخش ها را متوجه شدیده اید و کدام بخش ها را هنوز مشکل دارید.

You want to master in something, teach.
- Feynman

هر زمانیکه گیر افتاده اید برگردید و دوباره مطالعه کنید و همین روند را تکرار کنید تا زمانیکه شما بتوانید کل موضوع را از ابتدا تا انتها توضیح دهید.

زمانیکه کارتان تمام شد همین روند را از ابتدا تکرار کنید اما این سری زبان خودتان را ساده کنید (ساده توضیح دهید) یا یک آنالوگ گرافی استفاده کنید تا منظور خودتان را بفهمانید. اگر توضیحات شما در آخر زیاد یا گیج کننده باشد شما احتمالا هنوز به اندازه ی کافی آن را خوب متوجه نشده اید بنابراین باید دوباره شروع کنید و روند را از ابتدا تکرار کنید.


پی نوشت: مطلب این مقاله از ترجمه متن های متفاوت و سر هم و خلاصه کردن آن ها آمده است. اگر جایی از متن سخت ترجمه شده باعث خوشحالی من می شوید اگر در بخش کامنت بنویسید.