آموزش خلاقیت برای چه سنی مناسب است؟

شاید کمی اغراق آمیز باشد ولی این یک واقعیت است که کشورهای توسعه یافته در زمینه آموزش خلاقیت سرمایه گذاری کرده اند، و تمرکز خود را روی این موضوع قرار داده اند.

اما کشورهای توسعه نیافته خلاقیت را جدی نگرفته و روی آموزش خلاقیت سرمایه گذاری نکرده اند.

خب این سوال پیش می آید که آموزش خلاقیت برای چه سنی مناسب است؟

اگر بخواهیم در ایران وارد این بحث شویم الان آموزش خلاقیت از مهد کودک ها شروع شده است و بیشتر تمرکز آن روی سنین کودکی و نوجوانی است.

طبق تحقیقاتی که چند سال قبل در ایران شکل گرفت کودکان تا هنگام ورود به مدرسه خلاقیت بالایی دارند ولی هنگامی که وارد مدرسه می شوند، حالا به دلایل متفاوت از خلاقیت آن ها کاسته می شود، و جالب این است که طبق همین تحقیق خلاقیت دانشجویان منفی است. این باعث می شود که جوانان تصور کنند که خلاق نیستند و به فکر ارتقا خود در زمینه آموزش خلاقیت نیفتند. در صورتی که خلاقیت اکتسابی است و هر کسی می تواند آن را بیاموزد.

بنابراین این باور در آن ها شکل می گیرد که خلاقیت ندارند. پس کارهایی که انجام می دهند خلاقانه نخواهد بود. مقاله ای تحت عنوان " چرا خلاقیت خود را باور نداریم" را در سایت خودم قرار داده ام که می توانید آن را مطالعه کنید.

اما هدف من از این مطلب این است که آموزش خلاقیت را از چه سنی شروع کنیم بهتر است. به نظر من خلاقیت را بهتر است از سن دبیرستان شروع کرده و تا اخر عمر ادامه داد. به نظرم کودکان و نوجوانان به دلایل مختلف، که این دلایل زیاد هستند و اینجا مورد بحث نیست، خلاقیت بالاو خوبی دارند و ما برای اینکه جامعه ای توسعه یافته داشته باشیم بهتر است روی خلاقیت جوانان به بالا کار کنیم.

دوست دارم نظر شما هم در این رابطه بدانم که خلاقیت برای چه گروه سنی مناسب است؟

شاد باشید و نوآور