تحریک خلاقیت برای جنگ

هر زمان به جنگ فکر می کنم یاد خون و خونریزی، موشک و بمباران می افتم. جنگ برای هیچ کس خوشایند نیست و همه تا می توانند از جنگ فرار می کنند.

صدای آژیر و صدای هواپیماهای جنگی حس خیلی بدی به انسان می دهد. حس تنهایی، حس مرگ، حس دوری و حس ....

و چه چیزی جنگ را تحریک می کند؟

جنگ اغلب با صحبت هایی که نباید گفته شود شروع می شود و در نهایت به کشته شدن هزاران نفر می انجامد.

زمانی دو سیاست مدار، دو اقتصاددان، دو کارشناس و ... با هم بحث می کنند و یکی با صحبت ها و حرف های خود باعث جریحه دار شدن غرور فردی دیگر می شود و آن فرد برای اثبات خودش شروع به کارشکنی می کند و ممکن است در نهایت به جنگی ناعادلانه بینجامد.

جنگ با کوچکترین تلنگری تحریک می شود و اگر کسی نباشد که جلوی این تحریک را بگیرد عاقبت خوبی نخواهد داشت.

خلاقیت، جنگ است.

جنگ بر سر پیشرفت، جنگ بر سرموفقیت و جنگ بر سر سبقت گرفت از رقبا.

اما این جنگ شیرین است و نیاز به محرک دارد تا آن را تحریک کند و به حرکت درآورد تا پیروز شود.

محرک خلاقیت پرسیدن سوال است. اگر شما از خودتان سوالاتی بپرسید که شما را به فکر فرو ببرد، شعله جنگ خلاقیت را در درون خود بیدار کرده اید. این سوالات این گونه اند

1- می خواهم چه کاری انجام دهم؟ این سوال هدف نهایی شما از زندگی را مشخص می کند و خلاقیت خفته شما را برای رسیدن به اهدافتان بیدار می کند.

2- چگونه برای انجام کاری تلاش می کنم؟ زمانی در راه رسیدن به هدفتان هستید با چالش ها، موانع و سختی های زیادی روبرو می شوید. در این زمان بایستید و این سوال را از خودتان بپرسید. با جواب به این پرسش خلاقیت شما شروع به حرکت می کند و موانع را از سر راهتان بر می دارد.

3- چه نتیجه ای می خواهم بگیرم؟ نتیه ایده ال برای رسیدن به هدفتان را مشخص کنید.

4- آیا روش های دیگری برای رسیدن به اهداف و نتایج مطلوب وجود دارد؟ همیشه راه حل هایی بهتری وجود دارد و همیشه روش بالاتری برای به کارگیری استعدادها و قوه ابتکار وجود دارد.

اگر این سوالات را از خودتان پرسیده اید، خلاقیت شما وارد جنگی تمام عیار شده است و شما را به قله موفقیت می رساند.

مطالب بیشتر در زمینه خلاقیت را می توانید در صفحه

http://www.instagram.com/1startupi

دنبال کنید.

شاد باشید و نوآور