تفکر خلاقانه چه نوع تفکری است؟

چرا طلا ارزشمند است؟ و چرا آهن به اندازه طلا ارزش ندارد؟

یکی از خواص طلا که باعث ارزشمند شدن آن نسبت به سایر فلزات شده است انعطاف پذیری آن است. طلا فلزی است بسیار انعطاف پذیر که می تواند خود را با هر شرایطی تطبیق دهد.

اما آهن این طور نیست. بسیار سخت، استوار و انعطاف ناپذیر است. بنابراین در همه جا کاربرد ندارد و ارزش آن هم مثل طلا نیست.

کسی که طلا دارد دیگر نیاز به چیز دیگری ندارد. طلا به خودی خود ارزش می آفریند ولی آهن این طور نیست.

تفاوت دو فلز که یکی گرانبهاست و دیگری ارزش کمتری دارد را با هم بررسی کردیم. می خواهم این دو فلز را با دو تفکر مقایسه کنم.

تفکر جانبی و تفکر ماشینی

همه ما برای موفقیت نیاز به نوآوری داریم که سرمنشا آن خلاقیت است و برای خلاقیت نوع تفکر است که ما را خلاق یا غیر خلاق می کند.

تفکر ماشینی و تفکر جانبی مثل آهن و طلا هستند. متفکران ماشینی آهنی هستند سخت گیر، انعطاف ناپذیر و در عقاید خود بسیار استوارند. متفکران جانبی طلایی هستند با درجه بالایی از انعطاف پذیری در طرح ها و مشکلات و اهداف. این نوع طرز تفکر مشخصه افراد نابغه و بسیار خلاق است.

متفکران ماشینی برنامه ریزان، حسابداران و مهندسین قابلی هستند. آن ها در موقعیت هایی که کاملا قابل پیش بینی است و هیچ گونه تغییر و تحولی در آن ها وجود ندارد، بسیار راحت هستند. آن ها اصلا خلاق نیستند. متفکران ماشینی معتقدند که افرادی که بسیار انعطاف پذیر هستند و ایده های جدید را می پذیرند، افرادی با ثبات پایین و قابلیت اندک هستند.

متفکران جانبی ذهنی باز دارند و تعصبی نسبت به اطراف خود ندارند. آن ها قوه تخیل بالایی دارند و سوالات بی پایانی می پرسند. همچون

چرا؟

کی؟

کجا؟

چگونه؟

چه کسی؟

و کدام؟

آن ها هیچ گاه در اوایل کار مسائل را قضاوت نمی کنند.

بنابراین اگر می خواهید مثل طلا باشید روش فکر کردن خود را از ماشینی به جانبی تغییر دهید و اگر می خواهید آهن باشید ماشینی فکر کنید.

شاد باشید و نوآور