خلاقیت چگونه زندگی شما را بهتر می کند؟

درسایت، شبکه های مجازی و سایر راه های ارتباطی ام با افراد از خلاقیت و نواوری در کسب و کار گفته ام. اینکه از چه تکنیک ها و روش هایی برای افزایش خلاقیت استفاده کنند، با چه روش هایی خلاقیت در کسب و کار خود ایجاد کنند، چطور ایده پیدا کنند و بسیاری مسائل دیگر.

از کسب و کار که بگذریم آنچه خلاقیت را مهم می کند، تاثیری است که در زندگی ما می گذارد. شاید بپرسید چطور؟

اگر شما فرد خلاقی باشید مسلما ذهن بازی دارید. افکار منفی کمی دارید. از مشکلات فرار نمی کنید، مشکلات را به صورت یک فرصت برای رشد خود می بینید، هر مشکلی که برای شما پیش می آید با راه حلی خلاقانه آن را حل می کنید.

زمانی شما خلاق باشید دیگر غم و غصه ای ندارید. زیرا می دانید که می توانید برای هر مشکلی از خلاقیت استفاده کرده و به راه حل برسید پس دیگر جایی برای نگرانی وجود نخواهد داشت.

ذهن خلاق از افکار منفی دور است، از ترس دور است و امیدوار جلو می رود.

اینکه چرا ذهن شما خلاق نیست دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل ان افکار منفی است که دارید. زمانی ذهن شما نسبت به یک چیز منفی باشد یا دائما افکار منفی در ذهنتان وجود داشته باشد، مغز نمی تواند درست فکر کند و راه حل پیدا کند در نتیجه در مقابل مشکلات درمانده می شود و نمی تواند آن ها را به فرصت تبدیل کند

با یک مثال موضوع را روشن می کنم. تصور کنید الان یکی از عزیزانتان را از دست داده اید و بسیار ناراحت هستید. دو دیدگاه برای این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول دیدگاه یک فرد خلاق است. او این مصیبت را به شکل فرصت می بیند، نه اینکه سنگدل باشد، نه. آنها حقایق را می پذیرند و از این مشکل فرار نمی کنند. شاید در مراسم با کسی آشنا شوند که آینده او را دگرگون کند. شاید حادثه ای در این زمان رخ دهد که فرد را رشد دهد. شاید این از دست دادن باعث ایجاد روابط بهتر با اطرافیانش شود و هزاران نکته مثبتی که در این مصیبت وجود دارد. ذهنی که برای این چنین مشکلی نکات مثبت را می بیند مطمئنا در مورد مشکلات دیگر به راحتی می تواند به راه حل های خلاقانه برسد.

دیدگاه دیگر که دور از ذهن خلاق است شروع به ناله کردن می کند. چرا این مصیبت بر سر من می آید؟ چرا من باید این همه سختی را تحمل کنم؟ و هزاران گله و شکایتی که وجود دارد. این ذهن با برخورد کردن به کوچکترین مشکل نمی تواند راه حلی پیدا کند و در نتیجه در هیچ مرحله ای از زندگی موفق نخواهد بود.

خلاقیت اینگونه در زندگی شما تاثیر گذار است.

شاد باشید و نوآور