شکارچیان ایده

شکارچیان موفق از فرصت ها بهترین استفاده را می کنند و شکار خود را به دام می اندازند. فردی که می خواهد در زمینه ایده و ایده پردازی موفق شود باید مانند یک شکارچی عمل کند.

به نظر شما یک شکارچی موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا بتواند بهترین شکاررا بدست آورد؟

اگر تا به حال شکار کرده باشید به خوبی می توانید به این سوال پاسخ دهید و اگر تا به حال شکاری نداشته اید حداقل در مورد آن فکر کنید.

اما شکارچیان ایده یکسری ویژگی هایی دارند که آن ها را نسبت به بقیه برتر کرده است

1- آن ها توانایی هایشان، یعنی همان چیزی که همه ی آنها را حرفه ای و سرآمد نشان می دهد را می شناسند. فروش شادی به واسطه ی یک روش سالم و بی خطر، آن چیزی است که نام تجاری دیزنی را به دنیا معرفی کرده است.

2- آنها اجازه نمی دهند سازمان، صنعت و یا پیشه، شکار ایده شان را مشخص کند. مطمئنا زمانی که برادر دیزنی و همکارش روی به عنوان مشاور، ایده ی پارک میکی موس را مورد تمسخر قرار دادند، دیزنی به تفکرات آن ها اهمیت نداد، زیرا به الگوی پارک تفریحی موتورسواری معتقد نبود.

3- آنها می دانند چگونه باید جهان اطراف را با نقشه ها و پروژه های شان مرتبط کنند. دیزنی همیشه آماده ی آموختن بود، زمانی که در باغ های تیوولی دانمارک قدم می زد دفترچه یادداشتی در درست داشت و نکات مورد توجه و قابل تفکر را در آن یادداشت می کرد.

این سه ویژگی است که افراد ایده پرداز دارند اگر می خواهید در زمره این افراد قرار بگیرید این سه ویژگی را فراموش نکنید.

شاد باشید و نوآور