نیازی به خلاقیت نیست

برای خلاقیت موانع زیادی وجود دارد یکی از این موانع جمله " نیازی به خلاقیت نیست" است.

1- من زیاد خلاق نیستم و در خلاقیت ضعف دارم

2- فکر می کنم در صورت لزوم بتوانم خلاق باشم

اکثر افراد با دو جمله قبل موافق هستند. هر دو نوع طرز فکر مانع خلاقیت می شود. زیرا هر دو با شما کاری می کنند که هیچ کاری انجام ندهید. افرادی که جمله اول را قبل دارند معتقدند که خلاقیت ذاتی است نه اکتسابی و افرادی که جمله دوم را قبول دارند به این معتقدند که هر زمان نیاز باشد از خلاقیتم استفاده می کنم. در صورتی که فرد خلاق همیشه از خلاقیت خودش استفاده می کند.

اغلب برای توصیف انسان های خلاق از واژه های زیر استفاده می شود

کنجکاو- عجول- ایده آل گرا- آشوبگر – خودپسند – کم حوصله- بی نزاکت – ماجراجو- حساس – خودنما- فضول و خودانگیزاننده

برای من این سوال است که چرا فکر می کنید، نیازی به خلاقیت نیست. اگر خلاقیت وجود نداشت ما هنوز در غار زندگی می کردیم خلاقیت یکی از بزرگترین قدرت های انسان است که او را از سایر موجودات زنده متمایز می کند.

خلاقیت، ازادی روح و جسم است.

برای رفع این مانع یعنی طرز فکر " نیازی به خلاقیت نیست" فقط باید سه اصل را بپذیرید.

اصل اول : خلاقیت ربطی به استعداد، هوش یا تحصیلات ندارد.

اصل دوم: باید بپذیرید این که چه کسی هستید و چه سابقه ای داشته اید اهمیتی ندارد. می توانید از هر چه الان هستید خلاق تر باشید.

اصل سوم: پذیرش اینکه خلاقیت تماما مصرفی است و در هر کاری که انجام می دهید تجلی می یابد.

پس ذهن خود را از اینکه نیازی به خلاقیت نیست خالی کنید تا بتوانید خلاقانه فکر و عمل کنید.

شاد باشید و نوآور