پزشک و استارتاپ

یک پزشک برای اینکه به عنوان یک پزشک موفق و معروف شناخته شود نیاز به این دارد که دائما کار کند و مطالعه کند. نباید هرگز خود را از مطالعه کردن دور کند. همیشه باید به روز باشد تا بتواند از جدیدترین داروها، تکنولوژی های پزشکی و سایز موضوعات مربوط به پزشکی مطلع باشد. یک پزشک خوب اگر به روز نباشد سریعا شکست می خورد مخصوصا در این عصر که همه چیز باسرعتی باورنکردنی در حال تغییر است و به روز نگه نداشتن اطلاعات یک شکست واقعی است.

استارتاپ هم به همین شکل است. شما برای راه اندازی استارتاپ از یک ایده شروع کرده اید و استارتاپ خود را به جلو رانده اید. اما آیا باید ایده پردازی را متوقف کنید؟ آیا داشتن همین ایده که استارتاپ خود را راه اندازی کرده اید کافی است؟

استارتاپ مثل پزشک می ماند اگر پزشک برای موفق شدن نیاز به این دارد که دائما به روز باشد و مطالعه کند یک استارتاپ هم نیاز به این دارد که روند ایده پردازی داشته باشد. برای داشتن یک استارتاپ موفق این طور نیست که با ایده اولیه شروع کنید و بعد از آن دست از ایده پردازی بردارید. شما و استارتاپ شما برای موفقیت نیاز به این دارید که برای هر مشکلی که در مسیر اجرایی کردن استارتاپ بوجود می آید ایده پردازی کنید. نباید فکر کردن و جستجو کردن ایده را بعد از اینکه ایده اولیتان اجرایی شد متوقف کنید. شما باید همچنان به ایده پردازی ادامه دهید.

شاد باشید و نوآور