چگونه می توان سریعتر خلاق شد

در دورانی زندگی می کنیم که همه به طرف آسان شدن کارها و سرعت بخشیدن به کارها هستند. سریعترین ماشین، سریعترین هواپیما، سریعترین کامپیوتر، سریعترین قطار و ...

در این دنیای پرسرعت، چند مورد وجود دارد که نمی توان به آن ها سرعت بخشید. یکی از این موارد موفقیت است. موفقیتی که بخواهد پایدار باشد و شما را برای همیشه موفق نگه دارد یک شبه بدست نمی آید. در این دنیای پرسرعت همه به دنبال موفقیت سریع هستیم ولی این امکان پذیر نیست. اگر موفقیتی هم با سرعت بدست آید موقتی است. البته بحث من روی موفقیت نیست. در مورد این موضوع کتاب ها و موارد زیادی است که می توانید مطالعه کنید.

مورد دیگری که نمی توان به سرعت به آن رسید خلاقیت است. خلاقیت گرچه در همه ما وجود دارد ولی به دلایل مختلف، کمرنگ و ضعیف شده است و نیاز به این است که با تمرین مداوم و پیوسته دوباره افزایش پیدا کند. همان طور که یک ورزشکار موفق باید ماهها و سال ها تمرین کند و ماهیچه هایش را تقویت کند تا بتواند قهرمان شود، یک فرد هم برای اینکه بتواند خلاق شود باید تمرین کند.

در مرحله اول باید ذهن خود را فعال کند که برای این کار نیاز دارد که به طور مستمر و مداوم یکسری تمرین ها را انجام دهد و بعد از آن، می بایست تکنیک ها را بیاموزد و تمرین کند تا ملکه ذهنش شود تا هر زمان به آن ها نیاز داشت استفاده کند.

وقتی ذهن خود را تقویت کنید خود به خود خلاقیت نیز زیاد می شود. تنها خود فرد است که می فهمد آیا ذهنش خلاق تر شده است. ذهنی که فعال باشد، زمانی نیاز به یافتن راه حل برای مشکلی هست خود به خود راه حل به ذهنش می رسد.

بنابراین برای خلاق شدن نیاز به زمان دارید. افرادی که فکر می کنند با چند تمرین می توانند یک شبه فرد بسیار خلاقی شوند اشتباه می کنند. نیاز است که تمرینات مداومی انجام دهید تا ذهنتان فعال و قدرت خلاقیتتان افزایش پیدا کند.

شاد باشید و نوآور