کدام رنگ ببیشترین تاثیر را در بالا بردن خلاقیت دارد؟

داشتم دنبال رنگی می گشتم که بشترین تاثیر رو خلاقیت می ذاره. روانشناسی رنگ ها و تاثیر آن بر ذهن، از قرن ها قبل وجود داشته است.اینکه رنگ ها روی ذهن اثرگذار هستند برکسی پوشیده نیست.

به نظر شما کدوم رنگ روی خلاقیت اثرگذار است؟

یک رنگ نیست که روی خلاقیت اثر گذار است رنگ های قرمز،زرد و نارنجی روی خلاقیت اثرگذار هستند.

رنگ قرمز

قرمز، رنگی است هیجانی و ذهن منطق‌گرا را به زانو در می‌آورد. این رنگ، انرژی مهار نشده ای است

که موجب افزایش خلاقیت، انرژی و شادابی در زندگی می‌گردد.

رنگ زرد

در میان رنگها، زرد بالاترین بازتابش را داشته و محرک فکر است. این رنگ، سمبل طبیعی آگاهی و روشنی است و روی ضمیر انسان، خلاقیت و مثبت اندیشی او اثر می‌گذارد بطوری که مثبت بودن را تداعی می‌کند؛ ولی در عین حال، معانی منفی زیادی دارد.

رنگ نارنجی

در ستاره‌شناسی، نارنجی با علامت شیر (مرداد) ارتباط خاصی دارد و به تقویت ایده‌آلهای دوستانه و اجتماعی، خلاقیت و خودشکوفایی کمک می‌کند.

اگر سبز را با انواع کرم و سفید مخلوط کنیم و در رنگ‌آمیزی اتاق و فضای آموزشی بکار بریم، فضای آرام‌بخش و تفکر آمیزتری خواهیم داشت و اگر با رنگ قرمز ترکیب شود، به شکوفایی خلاقیت افراد در آن فضا پرداخته وازخود ترکیبی قوی می‌سازد.

بنابراین اگر می خواهید خلاقیت خودتون رو افزایش بدین از این ترکیب رنگ ها استفاده کنید.

شاد باشید و نوآور