ـ #فرهاد_اسماعیلی | علاقه مند به فلسفه t.me/disideologize