مشاور مدیریت محصول در کسب و کارهای فناورانه


سارا حلم زاده این افراد را دنبال می‌کند:

مدیر پروژه، مدیر محصول، اسکرام مستر با سابقه مدیریت محصول/پروژه‌های موفق و البته گاهی هم ناموفق:-)
علاقه‌مند خسته