اینجا من درباره خودم و چگونگی گذراندن روز‌های زندگیم می‌نویسم.