اهواز زیر گنبد

این روزها شدیداً درگیر خبرهایی از نوع ریزگردهای اهواز در تمامی شهرهای ایران هستیم. کارشناسان رشته‌های مختلف ایده‌ها و طرح‌های مختلفی برای مقابله با این پدیده می‌دهند. و من هم امروز میخواهم ایده‌ای برای مقابله با این پدیده بدهم که ممکن است کمی تخیلی و غیر ممکن بنظر برسد.

هر روز که از زندگی ما انسان‌ها در این کره خاکی می‌گذرد, به میزان زیادی طبیعت زیبای زمین نابود می‌شود و شرایط زندگی برای خود و دیگران را سختتر می‌کنیم. از یک سو توان جلوگیری این روند تخریبی را نداریم و از سوی دیگر باید به زندگی ادامه دهیم. تحقیقات زیادی در جهان درباره زندگی در مکان‌های محصور برای دیگر سیارات انجام گرفته است. فرض کنید یکی ازآن فضاهای محصور در زمین ایجاد شود و شما در آن زندگی کنید! اما نه برای همیشه, بلکه فقط برای وقتی که شرایط آب و هوایی خراب می‌شود. مثلا زمانی که ریزگرد‌ها به شهری مثل اهواز حمله می‌کنند. فرض کنید در زمان حمله ریزگرد‌ها گنبدی شیشه‌ای دور شهر اهواز را بگیرد و از ورود این ریزگردها جلوگیری کند!!!

مردم اهواز می‌توانند در شهر خود به دور از ریزگرد به زندگی ادامه دهند, آن هم به لطف یک گنبد بزرگ شیشه‌ای که کل شهر را در زیر خود جای داده است.

اهواز رود کارون
اهواز رود کارون

شاید ایجاد یک گنبد بر روی کل شهر کمی دور از ذهن بنظر برسد اما می‌توان بجای استفاده از گنبد برای کل شهر برای هر محله گنبدی جداگانه ایجاد کرد, بدین صورت هر محله برای خود گنبدی دارد که در زمان هجوم ریزگردها می‌تواند از آن استفاده کند.

برای آنکه این گنبدها را بشود جمع کرد و دوباره در زمان مورد نیاز از آن‌ها استفاده کرد میتوان از تکنولوژی‌های جدید همانند پرینت چهار بعدی استفاده کرد.

https://www.youtube.com/watch?v=GIyGH1VAk4U

این فقط یک ایده هست!