هویت بصری برند


برند رو یک شخص تصور کنید...
هر شخصی از نظر ظاهری خصوصیات منحصر به فردی داره،
این خصوصیات باعث میشه :
- هر شخصی هویت منحصر به فرد داشته باشه.
- شناخته بشه.
- در ذهن بمونه.
- متمایز بشه
و ...
برندها هم برای شناخته شدن متمایز بودن نیازمند
هـویت جـــامع بــصری هستند.
_____________________________________________________
GEREH ART - instagram.com/gerehart_ir