مراحل تحویل ملک به مستاجر

بعد از توافق بر سر مبلغ اجاره خانه و بقیه موارد نوبت به زمان تحویل ملک می‎رسد. معمولا در اجاره نامه ها زمانی را برای تحویل ملک مورد اجاره مشخص می‎کنند که در آن تاریخ صاحبخانه مکلف است ملک را با تمام توابع و ملحقات یعنی پارکینگ و انباری و ... به مستاجر تحویل دهد. در این نوشتار به مراحلی که ملک مورد اجاره باید به مستاجر تحویل شود، می‎پردازیم.

ماده پنج - تحویل ملک مورد اجاره

در اجاره نامه ها در این قسمت تاریخ دقیق تحویل ملک به روز، ماه و سال باید مشخص شود و عبارت " ضمن امضای قرارداد ملک موضوع این اجاره نامه به مستاجر تسلیم شد و مستاجر نیز ضمن قرارداد به تحویل ملک اقرار نمود."

اگر تحویل خانه یا آپارتمان همزمان با امضا اجاره نامه نباشد، حتما در قسمت توضیحات اجاره نامه رسمی یا در پشت برگ اجاره نامه عادی  یا  برگی جداگانه ضمن اشاره به شماره و تاریخ قرارداد به تحویل آن به مستاجر اشاره شود و به امضا دو طرف قرارداد برسد.

شرایط تحویل ملک مورد اجاره

طبق قانون یکی از تعهدات و تکالیف موجر تحویل ملک به مستاجر بدون هیچ گونه مانعی است. در غیر اینصورت از طریق دادگاه مالک ، ملزم به تحویل ملک خواهد شد مگر اینکه امکان تحویل ملک به دلایلی امکان پذیر نباشد. مانند اینکه قبل از تحویل ملک به دلیل آتش سوزی یا زلزله  یا ... قادر به سکونت یا استفاده نباشد. که در این صورت به طور کلی قرارداد اجاره باطل می شود.

  • در اجاره نامه به تعداد مستاجران باید اشاره شود و اینکه مورد اجاره برای  استفاده مسکونی، اداری،تجاری یا کارگاهی است نیز باید قید شود. اگر اجاره ملکی برای اجاره مسکونی باشد اما مستاجر قصد استفاده تجاری از آن را داشته باشد خلاف مفاد قرارداد بوده و می‎تواند از موارد فسخ قرارداد باشد که باید در قسمت توضیحات به آن اشاره و برای موجر حق فسخ قرارداد به علاوه مطالبه خسارت شرط و پیش بینی شود.

صورتجلسه تحویل ملک :

در هنگام تحویل گرفتن محل سکونت باید حتما صورتجلسه تحویل منزل همراه اجاره نامه تنظیم . و در آن به شماره قرارداد و تاریخ آن و زمان تحویل ملک اشاره شود.

  • در این صورتجلسه مالک و مستاجر با حضور یکدیگر در ملک، فهرستی از ایرادها و کمبودهای منزل را تهیه کرده و امضا می‎کنند. علاوه بر کمبودها و اشکالات موجود در ملک، لوازم موجود در ملک مثل وسایل سرمایش و گرمایش، شیر آلات، تاسیسات برق، کابینت و وسایل آشپزخانه مثل اجاق گاز و ... که جزء ملک مورد اجاره بوده و مستاجر قرار است در طول مدت اجاره از آنها استفاده کند نیز یادداشت شده   و به تائید و امضا هر دو برسد.

به این ترتیب اطمینان بحاصل می شود که مستاجر تازه وارد مسئول خرابی ها و کمبودهای مستاجر قبلی نبوده و نباید هزینه‎ای را بابت آنها پرداخت کند.

شایان ذکر است مستاجر یک ملک به دلیل اینکه مالک منافع آن ملک در مدت زمانی که در اجاره او قرار گرفته است ، می‎تواند ملک مورد اجاره را به شخص دیگری اجاره  و تحویل دهد به شرط آنکه مالک در قرارداد اجاره ،این اجازه به مستاجر صراحتا داده باشد.

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.