از یه جایی به بعد، وقتی توی طبیعت می‎گشتم، رد پای خدا رو می‎دیدم. کم‌کم دریافتم طبیعت به نحو غیرقابل تصوری زیباییِ ذات خداوند رو به نمایش گذاشته، طبیعت و هرچیزی که درش قرار داره...