این افراد Sina Nariman را دنبال می‌کنند:

تا میتوانی درک ات را بالا ببر تا از جهل و خرافات در امان باشی.
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه، خدا بود. (انجیل یوحنا)
سجده بر گناه به این راحتی ها هم نیست
من یک معلم هستم.کسی که پیمان بسته اندک دانسته هایش را فریاد کند و سهمی در شکفته شدن شکوفه های زندگی همنوعانش داشته باشد.
مشاور، درمانگر اختلالات یادگیری، از همه مهتر: آموزگار دبستان
وبلاگنویس http://behabady.ir
امیر طهانی