طلبه سطح سه حوزه علمیه قم / و دانشجوی رشته تربیت اخلاقی