HEDIYE.A این افراد را دنبال می‌کند:
هرازگاهی مینویسم ؛ داستان کوتاه یا از حال و احوالم، با ربط یا بی ربط، مینویسم به امید بهتر شدن
پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است (فروغ فرخزاد) | keramatimafa110@gmail.com
ابیات پیش روی تو افکار روشن است، در روزگار دانش و بینش، سکوت چیست! "فریاد زمانی"