عوامل موثر در انتخاب محصول

موفقیت بسیاری از شرکت‌ها بر پایه و اساس بسته بندی و ظاهر محصولا است. در بسیاری از مواقع افراد به جای خرید محصول برند را خریداری می‌کنند ؛ به همین دلیل ویژگی‌های ظاهری محصول اهمیت خاصی پیدا کرده.شرکت ها میتوانند با مشورت گرفتن از متخصصان و فعالان موفق در زمینه طراحی و تولید بسته بندی شانس موفقیت برند خود در بازار رقابتی را افزایش دهند.یکی از شرکت های موفق و شناخته شده در سطح کشور و خارج از کشور که صفر تا صد طراحی و تولید بسته بندی محصولات را انجام می‌دهد مرکز چاپ و بسته بندی همدان است.

طراحی ظاهری و بسته بندی یک محصول نوعی نمایش تفکرات درونی سازمان، هویت سازی محصول، خلاقیت و هنر طراح است.امروزه بر خلاف گذشته در انتخاب محصول تنها ویژگی های ذاتی و کارکرد محصول مطرح نیست بسته بندی و ظاهر محصول هم در جایگاه خود از اهمیت ویژه برخوردار است.

ظاهر مناسب محصول باعث ارتباط مشتری با آن و تصور احساس مصرف می‌شود.

عوامل موثر در انتخاب برند:

-خصوصیات فیزیکی (طراحی برند)

- تجربیات پیشین مشتری از برند

- محل درج برند بر روی بسته بندی

- تبلیغات

- در دسترس بودن و پذیرش اجتماعی برند

بیشتر عوامل تحت تاثیر ظاهر و بسته بندی هستندعوامل بصری از این رو درانتخاب محصولات تاثیربیشتری دارند که در بسیاری از مواقع مشتری فرصت رجوع به حافظه، بازیابی ومرورتجربیات گذشته را ندارد.

یکی از عوامل مهم اعتمادپذیری و شهرت یک برند طراحی ظاهر و بسته بدی مناسب آن است. اعتماد افراد نسبت به محصولی که بسته بندی شکیل و با کیفیت دارد زودتر جلب می‌شود.

کلر در کتاب ساخت برند های موفق عنوان می‌کند ویژگی های دیداری یک برنداز تاثیر زیادی در انتخاب آن برخوردار است؛ او معتقد است پیوستگی و علایق مشتری نسبت به ابعاد خاصی از برند همچون صداقت و واقعیت گرایی تصویر بسته بندی، برقراری رابطه مثبت دیداری محصول بامشتریو احساس تازگی دادن به مشتری میتواند در انتخاب و مشاهده پذیری آن برند تاثیرگذار باشد.

گاهی لذت جویی که شامل( وجه عاطفی برند تحت عنوان احساسلت برند، تاثیر نمادین بسته بندی برند و وجه اجتماعی آن، ارتباط ذهنی مصرف کننده با جذابیت ظاهری آن ) مهم‌تر از کاربرد و تبلیغات محصول است.

از دیگر مورد مهم در انتخاب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- لفظ آسان و متفاوت برند

- مبهم نبودن طراحی برند

- ظاهر متفاوت برند( جهت ایجاد تمایزدر محصول با رقبا )

- تصاویر به کار رفته و اندازه تصاویر

- رنگ به کاررفته و سبک توضیحات در بسته بندی

- چشم نواز بودن و جنس بسته بندی