کدنویسی امن (Secure Coding) چیست؟

کدنویسی امن (Secure Coding) چیست؟

امروزه بسیاری از نشت‌های اطلاعاتی و همچنین تصاحب زیرساخت سازمان‌ها، از طریق آسیب‌پذیری‌های اپلیکیشن‌ها رخ می‌دهد. از این رو اهمیت توجه به امنیت نرم افزار و به خصوص کدنویسی امن (Secure Coding) برای افزایش آگاهی رسانی امنیتی توسعه دهندگان، مدیران سیستم و همچنین کاهش آسیب‌پذیری‌ها در سطح اپلیکیشن (برنامه) امری ضروری خواهد بود.

درواقع کدنویسی امن، مجموعه‌ای از اقدامات است که ملاحظات امنیتی را برای نحوه کد‌گذاری و رمز‌گذاری نرم‌‌افزار‌ها با اجرای بهترین دفاع در برابر حملات سایبری یا آسیب‌پذیری‌ها اعمال می‌کند.

نحوه شناسایی آسیب‌پذیری‌ها بر اساس مدل‌های تهدیدات تدوین شده است و مستندات معماری نرم‌افزار در سطح سورس کد، به دو روش دستی و خودکار انجام می‌گردد. در روش دستی بر اساس الگو‌های آسیب‌پذیری و الگو‌های نرم‌افزار و همچنین در روش خودکار بررسی با استفاده از اسکنر‌ها یا پویشگر‌های تجاری مانند checkmarx ، fortify sca ، semgrep و codeql صورت می‌گیرد.

چرا به کدنویسی امن (Secure Coding) نیاز داریم؟

در چرخه بسیاری از حملات گروه‌های پیشرفته و همچنین نشت‌های اطلاعاتی، آسیب پذیری‌های اپلیکیشن و عدم تنظیمات صحیح امنیتی، منجر به دسترسی مهاجمان به اطلاعات سازمان میگردد. با توجه به اهمیت اپلیکیشن و امنیت نرم افزار در ریسک‌های مرتبط با سازمان، پیشنهاد می‌شود که مفهوم SSDLC برای تیم‌های توسعه اجرایی گردد.

اجزای امنیت نرم افزار در کدنویسی امن

  • آموزش و آگاهی رسانی در کدنویسی امن
  • نیاز سنجی امنیتی
  • اولویت و متدولوژی

خدمات کدنویسی امن (Secure Coding) و انواع آن‌ها

خدمات کدنویسی امن و پویش آسیب پذیری‌ها در سطح سورس کد، شامل بررسی به سه روش SAST و DAST و همچنین روش ترکیبی IAST است.

  • روش SAST: کلیه آسیب پذیری‌ها در سطح سورس کد، با توجه به الگو‌های تعیین شده، شناسایی می‌شوند.
  • روش DAST: کلیه آسیب پذیری‌ها بدون دسترسی مستقیم به سورس کد پیدا می‌شوند.
  • روش IAST: کلیه اجزا اپلیکیشن با در نظر گرفتن ورودی _ خروجی‌های مربوطه و همچنین اطلاعات جمع آوری شده در DAST به صورت ترکیبی بررسی خواهند شد.

چرا کدنویسی امن برای ما مناسب است؟

امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به امنیت در دنیای تکنولوژی احساس می‌شود. وجود نقاط آسیب‌پذیری‌ در نرم‌افزارها، آسیب‌های مختلفی به سازمان‌ها وارد می‌کنند. درنتیجه شرکت‌ها به دنبال روش‌های ارتقای امنیت نرم‌افزارها و حفظ اطلاعات مهم خود و همچنین کاربران خود هستند. متخصصان ما در حوزه امنیت سایبری، با توجه به تنکاتی که در این مقاله ذکر شد، می‌توانند عملکرد خوبی در ارتقای سطح امنیتی سازمان شما داشته باشند. همچنین می‌توانند با استفاده از ابزارهای تست امنیت نرم‌افزار مختلف، نقاط آسیب‌پذیری در سیستم شما را کشف و آن‌ها را رفع کنند.

ما در این مقاله به صورت کامل به مفهوم کدنویسی امن پرداخته‌ایم. شما دوستان عزیز می‌توانید برای مطالعه این مقاله به صورت کامل به این لینک مراجعه کنید.
همچنین درصورت نیاز به آشنایی بیشتر با خدمت کدنویسی امن (امنیت اپلیکیشن) شرکت حادث، می‌توانید با ما در تماس باشید.