مطلوب من برای روزهای معمول زندگی‌ این است

مطلوب من برای روزهای معمول زندگی‌ این است:

منظری از آسمان داشته باشم. به گلدان‌هایم آب بدهم. برای پرنده‌ها دان بپاشم. کمی بدوم. چند وعده غذای سبک اما لذیذ بخورم. چای بنوشم. یک ساعتی دراز بکشم و موسیقی کلاسیک بشنوم. سه تا فیلم ببینم. دویست صفحه کتاب بخوانم و پنج صفحه داستان بنویسم. زود بیدار شوم و دیر بخوابم.