کدام چارچوب برای راهبری تیم مان مناسب تراست؟ Scrum vs Kanban vs Scrumban?

خیلی مواقع برای انتخاب چارچوب کاری تیم های توسعه در شرکتها، اشتباهاتی با توجه به عدم شناخت کافی چارچوب ها و محیط کاری، و انتخاب اسکرام صرفا بجهت مد شدن اسمش اتفاق میافته، شاید با خوندن مطلب زیر بشه تا

حد زیادی انتخاب صحیح رو تشخیص داد.

#Kanban

#کانبان مناسب تر برای تیم هایی و محیط

هایی است که بصورت مرتب با توجه به تعدد ورودی ها(از سمت مشتری، مدیران و..) تمرکزشان از کارهای فعلی درحال انجام قطع می شود و کارهای ورودی جدید اولویت اجرا می گیرند. برای بسیاری از استارتاپ هایی که دیده ام مناسب می باشد!

#Scrum

انتخاب #اسکرام: مناسب برای تیم ها و محیط هایی است که ثبات مناسبی در طی زمان انجام کار تعهد شده ( اسپرینت) داشته باشند و یا این ثبات توسط اسکرام مستر باهمکاری تیم و شرکت برایشان ایجاد شود( تسک های زیاد و مکرر وارد نشود، درحقیقت کنترل شده این کار انجام گیرد).

#Scrumban

*خودم برای مدیریت بهتر امورات شخصی و.. بدلیل تغییرات زیاد پیش بینی نشده که در انجام کارهام با تعویض اولویتشون پیش میاد، و جهت کنترل تمرکز بر تعدادکارهای در حال انجام (WIP=Work In Progress)

، از ترکیب این دو که بانام #اسکرام_بان شناخته می شود، استفاده می کنم