توسعه دهنده‌ نرم‌افزار - وسواس به کامپیوترها، فیزیک، نجوم و فیلم‌های علمی‌تخیلی