پیاده سرباز زندگی

"در بازی شطرنج پیاده ضعیف ترین مهره ممکن در بازی است.

پیاده ها ماهیتشان مراقبت کردن از دیگران است

پیاده ها همیشه سپر بلای شخصیت های پشت سرخود خواهند بود

یک نوع فداکاری قابل تامل

در وجودشان میتوانی نوع پیشرفته ای از حس نترس بودن را لمس کنی

حس کمیابی که نامش میشود "نداشتن چیزی برای از دست دادن"

پیاده ها تنها مهره هایی هستند که حرکت به چپ و راست برایشان ممنوع است

پیاده ها تنها مهره هایی هستند که حرکت رو به عقب برایشان غیر ممکن است

برایشان پرواز و جهشی وجود ندارد

و همه اینها درکنارهم یعنی اینکه در تقدیر پیاده ها فرار کردنی درکار نیست

یعنی پنهان شدن و دودل بودنی وجود نخواهد داشت

تنها یک مسیر رو به جلو وجود دارد با تمام احتمالات خطرناکِ بینهایت اش

هرگز نمیتوانی این را بفهمی که آیا قدم بعدی، قدم آخر است یانه

وشاید برای همین است که واژه ی ترس بیگانه ترین لغت در ذهن پیاده هاست

پیاده ها آهسته و پیوسته حرکت میکنند، درخیلی از جاها تنها میمانند

تنهای تنها

درست همان هایی که در اول بازی سپر بلایشان بودی تنهایت میگذارند

میدانی تنها ماندن در میدان جنگ چه حسی دارد؟!

در شطرنج یک قانون وجود دارد که در اصلاح نامش را ترفیع پیاده گذاشته اند

قانونی که میگوید هر پیاده ای که به خانه آخر صفحه بازی برسد

میتواند به هر مهره ای که دوست دارد تبدیل شود

به هر مهره ای جز شاه

میدانی، بعداز آن راه طولانی و همه ی تهدیدات اش

باهمه ناملایمتی ها

باهمه تنها ماندن ها

با همه سختی ها در آخر میتوانی به آن چیزی تبدیل شوی که دلت میخواهد

از ضعیف ترین مهره تبدیل میشوی به ارزشمند ترین مهره بازی

و این جوابی است برای تمام تنها ماندن هایت

و تمام سختی های این مسیر طولانی

نمیدانم همه این سرنوشتی که روایتش کردم آدمی را یاد چه چیزهایی می اندازد

اما برای من همه اینها بینهایت شبیه زندگی است

بینهایت

میخواهم همین را بگویم که

روزی ما هم از پس این مسیر طولانی برمی آییم

روزی که سختی های راه تمام میشود

روزی که غم جرات بالا رفتن از سر و کولمان را نخواهد داشت

روزی که هوای ابری و غروب روزهای تعطیل دلت را نمیلرزاند

روزی که بعد از رفتن مهمان های مورد علاقه ات خلوت بودن خانه دیگر برایت دلگیر جلوه نخواهد کرد.

روزی که از پس تمام رنج های زندگی و ملالت های دنیا به خانه ی آخر صفحه بازی میرسی

خانه ی آخری که به تو می آموزد

چطور ضعیف ترین مهره بازی میتواند روزی به ارزشمندترین مهره ی همان بازی تبدیل شود.