مهندس برق - دکترای سیستم های قدرت - تکنیکال لیدر - در میانه دهه ۳۰ زندگی. راجع به دغدغه های روزمره ام می نویسم.


من این همه صف شیر برای شما جا نگرفتم؟

یه بار نمره ام تو مدرسه کم شد با گریه اومدم خونه. عزیزم (مادربزرگ) پرس...

حکایت آرایشگری که دهنش بو می داد

یک زن آرایشگری در محله ما بود که این ظاهرا صبح ها دهنش بوی خیلی بدی می...

حکایت ترجیح رنج به تنهایی

سال ۲۰۱۴ یک مطالعه روانشناسی انجام شد و مقاله اش در مجله ساینس چاپ شد...

داستان محمد - آن ریشوی سیاه پوش

محمد یه مهندس برق پاکستانی است. بیست سال پیش به کانادا مهاجرت کرده. ر...