به وقت ف‌ی‌ل‌م

میگه:

مردم میگن عاشقتن، ولی منظورشون اینه که
اونا عاشق اون حسی هستن که از طریق عاشق شدن راجع به خودشون پیدا میکنن.
یا ... یا عاشق چیزی میشن که بتونن ازت بگیرنش


#چقدر دوست دارم این فیلمو، نمیدونم دوسش دارم چون میفهممش یا دوسش دارم چون یه حس ناخودآگاه رو که بهش دسترسی ندارم، بیدار میکنه...

یا...