گزارش فعالیت مستقل بازی در سال ۱۳۹۷

مستقل بازی در سال گذشته، در مجموع 18 مقاله در ویرگول منتشر کرده است. در طول این سال مقالات مستقل بازی 175 مرتبه لایک شدند و 46 نظر نیز بر روی آن‌ها ارسال شد. با مطالعه این مقالات، 68 نفر تصمیم گرفتند تا مستقل بازی را در ویرگول دنبال کنند تا از مقالات بعدی مستقل بازی باخبر شوند.

مخاطبین

در طول این سال، مقالات مستقل بازی توسط 2,272 نفر در ویرگول مطالعه شده است. مدت زمانی که این افراد در حال مطالعه‌ی آن‌ها بوده‌اند برابر با 167,254 ثانیه است. اگر فرض کنیم در حال حاضر جمعیت ایران ۸۰ میلیون نفر است، این یعنی مستقل بازی توانسته‌ است سرانه مطالعه کشورم ایران را 0/002091 ثانیه افزایش دهد.

شاید بتوانیم این عدد را به «اثر پروانه‌ای» تشبیه کنیم؛ چرا که هر کدام از نویسندگان در ویرگول توانسته‌ایم عددی کوچک را به سرانه مطالعه کشور اضافه کنیم اما مجموعِ تک تکِ این اعداد، یک عدد بزرگ شده است. مستقل بازی در کنار سایر کاربرانِ ویرگول توانسته است در سال 97، سرانه مطالعه ایران را 4/122343 ثانیه افزایش دهد.

می‌توانیم برای سال 98، اتفاقات بزرگتری را رقم بزنیم.

https://www.aparat.com/v/wEs3B