ویدیو : شیوه انتخاب نام برند زیبا

ویدیو :  شیوه انتخاب نام برند زیبا

https://www.aparat.com/v/uMphQ/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF_Brand_Name

نام برند برای موفقیت بسیار مهم هستند، زیرا اسم ها بیانگر قدرت هستند.

افراد به سختی می توانند معنای نام ها، نمادها و رنگ ها در ذهن خود جستجو کنند. این کار سریع و ناخودآگاه رخ میدهد. به همین دلیل است که ارزش تلاش، زمان و زحمت را دارد تا "نام برند" خوبی را برای برند خود انتخاب کنید. همچنین می تواند در دراز مدت باعث صرفه جویی در هزینه شود.

https://www.aparat.com/v/uMphQ/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF_Brand_Name


,