عاشق خواندن،نوشتن(اعم از طنز،جدی،شعر،جمله قصار و...)،گل کاری،نقاشی، فیلم، عکس،هنرهای نو و خلاقانه. معتقدم دست انداز «به جا» می تواند جلوی سرعت «بی جا» و خطر آفرین را بگیرد و نجات بخش باشد.


در ستایس خال و...؟!

در ستایس خال و...؟!
مادرم گفت:«سیب خال زده تر از این نبود برداری؟بذار کنار یکی دیگه بردار!...

جعبه کمک های ثانویه در غروب آفتاب برجام(طنز)!

جعبه کمک های ثانویه در غروب آفتاب برجام(طنز)!
حال که آفتاب برجام که خیلی ها به علت ضعف قوه بینایی قادر به مشاهده آن...

انتقام به سبک یه کفترباز!

انتقام به سبک یه کفترباز!
اولش فکر می کردم این کارش سهویه.ولی چند باری که رفتم سر قفس کفتراش،دید...

دلم یک مرد می خواهد!

دلم یک مرد می خواهد!
آری!دلم یک مرد می خواهد.نه مردی که مرا در آغوش کشد.نه مردی که در سکوت...

آیا ما برای "کود شدن" خلق شده ایم؟!

آیا ما برای "کود شدن" خلق شده ایم؟!
عالم هستی کجاست؟به چه محدوده ای عالم هستی می گویند؟آیا عالم هستی فقط ه...

آدما هر کدومشون یه جوری حالشون خوب می شه!

آدما هر کدومشون یه جوری حالشون خوب می شه!
درخت گردو:انقدر بذل و بخشش نکن.ارزش خودت رو اینجوری پایین نیار!درخت تو...

رو کم کنی!

رو کم کنی!
گفتم:اگه نمردم روشون رو کم می کنم!گفت:می دونی واسه همین رو کم کنی چه ج...

گاهی آواز دُهُل شنیدن از دور خوش است!

گاهی آواز دُهُل شنیدن از دور خوش است!
سخن از انگلیسی است که ملکه 92 ساله اش مالک قانونی یک ششم از سطح زمین ا...

چرا باید تمام کتابهای درسی ای که خواندیم را آتش بزنیم؟!

چرا باید تمام کتابهای درسی ای که خواندیم را آتش بزنیم؟!
پدرم تنها پنج کلاس سواد دارد.با همین پنج کلاس سواد آنچنان در مرغداری و...

بُرج مراقبتِ بیمارتان باشید!

بُرج مراقبتِ بیمارتان باشید!
حتما بهتر از من می دانید که وظیفه برج مراقبت پرواز جلوگیری از برخورد م...