جوونه نمی تونه!

خبر داری آقای اکبری بازنشسته شد؟!

جدّی می گی؟

آره داره می ره!

خوبه بالاخره بعد از چهل سال،تونست از این اداره دل بکنه.

نمی خواست بره.به خاطر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان،دیگه حکمش رو تمدید نکردند.ناچار شد بره!

فکر می کنی چه کسی رو می ذارن به جاش؟

به نظرم آقای حسینی خیلی گزینه خوبیه.هم از لحاظ تخصص،هم از لحاظ تعهد.

جوونه.نمی تونه!

اون اوایل انقلاب هم سنّ و سالهای آقای حسینی فرمانده جنگ می شدند،وزیر و نماینده مجلس و...می شدند.مملکتم با اون همه مشکلی که روی سرش هوار بود،خیلی از الان بهتر اداره می شد.حالا شما می گی جوونه نمی تونه.در حالیکه:

جوون درجا نمی زنه،اهل ریسکه کردنه،از جلو رفتن ترسی نداره،(اصرار شهید حسن باقری از سردار رحیم صفوی برای رفتن جلوی خط):

https://www.aparat.com/v/flTU1/%28%28%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C%29%29

جوون صادقه،صداقت رو به بهونه مصلحت،زیر پا نمی ذاره(صدا واقعی است ولی تصویر ساختگی و مربوط به مستند«آخرین روزهای زمستان»است):

https://www.aparat.com/v/ETV0W

جوون اهل محافظه کاری نیست،حرفشو می زنه حتی اگه براش بد بشه:

https://www.aparat.com/v/qeDFo

جوون برای انجام کارهای بزرگ و خطیر آروم و قرار نداره:

https://www.aparat.com/v/4PtpB

آمار دقیق و قابل اطمینانی از این که الان چند میلیون جوان بیکار داریم،در دسترس نیست.ولی چیزی که در اطراف خودمان شاهد هستیم و حسّ می کنیم این است که این تعداد،خیلی زیاد است.عوامل زیادی دست به دست هم داده اند که هر روز بر این تعداد نیز افزوده شود.در این مطلب فقط بی یکی از این عوامل(عدم اطمینان به جوانان فقط به بهانه جوان بودن)،اشاره کردم.خیلی از کشورهای دنیا در حسرت داشتن این تعداد جوان هستند.منبعی به این با ارزشی که هیچ برداشتی از آن نمی شود.به قول علامه محمدتقی جعفری(رحمه الله):عصا پر است کو دست موسی؟!

https://www.aparat.com/v/gTie7/%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF

اگر خواستید از شهید حسن باقری(غلامحسین افشردی)بیشتر بدونید.از کتاب خواندنش،از جسارتش...مستند «آخرین روزهای زمستان» رو تماشا کنید:

https://www.aparat.com/v/8iCrM/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_-_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C_-_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA

دو مطلب قبل:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%AF%D9%88-suqsw1hw1rt1
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%91%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%91%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-mxrroqpvfiqx

آخرین مطالب منتشر شده در چالش«حال خوبتو با من تقسیم کن»:

https://virgool.io/@motahari/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-lnxbjyceuvzc
https://virgool.io/@ana.137588/%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-ilzincc2hoip
https://virgool.io/@saeed110/از-حال-بد-بــه-حال-خوب-j2oz1qrnwogq