خوش به حال «بَشکول»هایی که مرام شان «بَشکولیدَن»است!

خیلی از کلمات ادبیات فارسی در گذر زمان منقرض شدند.دو تا از این کلمات «بشکول»و«بشکولیدن» هستند.دلیل انقراض خیلی از این کلمات را نمی دانم.ولی دلیل انقراض این دو کلمه زیبا را به گمانم کم و بیش می دانم.

انقراض این دو کلمه زمانی رقم خورد که به دلیل سلسله اتفاقاتی که در کشور ما رخ داد و همچنان می دهد ،دیگر کمتر کسی به کاری که مشغول می شود؛حرص می ورزد.حرص ورزیدن نه به آن معنا که فقط بخواهد آن شغل را داشته باشد و در آن شغل بماند.حرص زدن به معنای عشق ورزیدن و به این معنا که در آن کار تا آنجا که می تواند و نیرو دارد،وقت بگذارد،زحمت بکشد و پیشرفت کند.کمتر کسی تمام نیرویی که می تواند و در توانش است را برای کاری که در آن مشغول است،می گذارد.حالا با هر توجیهی.

یکی اینگونه توجیه می کند که من به این کار علاقه ندارم و صرفاً برای پول وارد این کار شده ام.دیگری اینگونه توجیه می کند که مگر چقدر حقوق می دهند که من باید واسه اینکار مایه بگذارم.و دیگری کار خودش را با کارهای دیگر مقایسه می کند و اینگونه توجیه می کند که انگیزه های لازم برای دویدن و تلاش برای کاری که در آن مشغولم را ندارم.

خوش به حال آنهایی که به هر کاری که مشغول هستند،عاشقانه و با تمام وجود برای آن کار زحمت می کشند. خو ش به حال آنهایی که بی آنکه بدانند،بَشکول هستند و مرام و مسلک شان«بَشکولیدَن» است.خوش به حال آنهایی که اگر هیکل و جثه ای ندارند و به دلیل ضعف جسمانی نمی توانند«بشکول»باشند،لااقل در حد توش و توانشان مرام«بشکولیدن»را دارند.

در لغت نامه دهخدا معنی کلمات «بژکول(بشکول)» و «بشکولیدن»،اینچنین آمده است:

بژکول(بشکول). [ ب َ ] (ص ، اِ) شخصی را گویند که قوی هیکل و جلد و رنج کش باشد.(برهان )(آنندراج ). مرد قوی هیکل و زحمت کش. (فرهنگ شعوری ). || آنکه حریص در کارها بود. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). عمله و حریص. (فرهنگ شعوری ). و ظاهراً به معنی اول صورتی از بشکول باشد بمعنی چابک ، از مصدر بشکولیدن بمعنی با نیرو بودن.(از حاشیه ٔ برهان ).

بشکولیدن. [ ب َ / ب ِ دَ ] (مص).حریص بودن در کارها. (برهان ) (ناظم الاطباء) (از سروری ) (مؤید الفضلاء). آزور بودن در کارها . رجوع به شعوری ج 1 ورق 186 شود. || جلدی و چابکی نمودن . (برهان ) (مؤید الفضلاء) (ناظم الاطباء).جلدی نمودن.(سروری ).چالاکی نمودن.(غیاث ).چستی و زرنگی در کارها کردن.
اگر وقت داشتید،به دو پُست قبلی حقیر هم سری بزنید.البته اگر پیش از این آنها را نخوانده اید:

https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF-xwnxnmqmktff
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%DB%8C-wyspxlklmpi6