نذرتون قبول باشه انشالّا!

گفت:می تونی قیمت دیس غذاخوری استیل رو برام از اینترنت در بیاری؟

گفتم:برای چی می خواید؟چه تعدادی؟

گفت:برای مراسم های مسجد روستامون می خوام.هزار و دویست تا.

گفتم:چی شد به این فکر افتادید؟

گفت:راستش دهه محرم رفته بودم روستامون.اونجا دیدم که دارن نذری رو توی بشقاب های ملامین رنگ و رو رفته ی درب و داغون می دن.همونجا نذر کردم اگه مشکلم حلّ شد،هزار دویست تا از این دیس های استیل بگیرم تا برای باقیات صالحاتم بمونه.

گفتم:نذرتون قبول باشه انشالّا.ولی به گمونم قیمت این دیسا حدود بیست میلیون تومن بشه ها.مشکلتون اینقدر بزرگه؟!

گفت:پس چی که بزرگه.دویست میلیون تومن مالیات برام بریدن!

گفتم:حالا قراره کی پرداختش کنید؟

گفت:پرداختش کنم؟مگه کلّمو خر گاز گرفته که پول بی زبونم رو بدم اینا بخورن!

گفتم:پس چه جوری قراره مشکلتون حل بشه؟

گفت:یه پارتی پیدا کردم.قرار شده ده درصدش رو بگیره،بقیه ش رو بمالونه!!!

اثر:پائولو دالپونته،کاریکاتوریست ایتالیایی
اثر:پائولو دالپونته،کاریکاتوریست ایتالیایی


بخشی از دعای هشتم صحیفه سجّادیّه:«بار خدایا به تو پناه می‌آورم از طغیان آز و تندی خشم و چیرگی حسد و سستی صبر و کمی قناعت و بدی اخلاق و زیاده‌روی در شهوت و پافشاری در عَصَبیت.»
بخشی از حکمت دوم نهج البلاغه:«هر کس طمع پیشه کند خود را حقیر ساخته است.»

دو مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-zlhl9rhs7fci
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-x5vzr0atmaof

آخرین پست های منتشر شده با هشتگ«حال خوبتو با من تقسیم کن»:

https://virgool.io/@ZEINAB_RAMEZANI/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%AD%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-fjbpyajfpilu
https://virgool.io/@ZEINAB_RAMEZANI/%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8-krzbkldm0abe