ویرگول
ورودثبت نام
Dast Andaz
Dast Andaz
خواندن ۱ دقیقه·۷ سال پیش

نگذارید ویرگول از ویرگولیت بیفتد!

نگذارید ویرگول از ویرگولیت بیفتد!

احساس می کنم ویرگول نشاط ندارد. خسته و ملول است.

هنوز راه نیفتاده، به دیواری تکیه کرده و دارد استراحت می کند.


نقاشی اثر ناقابلی از نویسنده مطلب است.
نقاشی اثر ناقابلی از نویسنده مطلب است.


از تعداد نظرهایی که داده می شود، تعداد دنبال کنندگان، تعداد دنبال شوندگان و ... می توان به راحتی به این موضوع پی برد.

دوستان عزیز کمی از گوشی همراهتان و کارهای بی فایده فاصله بگیرید.

بهانه نیاورید. بیشتر بنویسید و بیشتر بخوانید.

نگذارید ویرگول خدای ناکرده از ویرگولیت(!) بیفتد و به نقطه تبدیل شود.

ویرگول، درنگ است و نقطه پایان!

به امید روزی که ویرگول با شتاب هر چه تمام در حال حرکت باشد. اینجوری:

این نقاشی هم اثر ناقابلی از نویسنده مطلب است.
این نقاشی هم اثر ناقابلی از نویسنده مطلب است.

ویرگولنویسندگینویسندهجایی برای نوشتن و خواندنویرگول چیست
«دنباله‌‎روِ هرکسی نباش، ولی از هرکسی توانستی یاد بگیر!» آدرس سایت: dastandaz.com | ویراستی: Dast_andaz@ | ایمیل: mohsenijalal@yahoo.com
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید