2 دوره رایگان آموزش سینما و نقد فیلم

سایت فکرت فیلم‌های دو تا از دوره‌های سواد رسانه‌ای را که مرحوم محمدحسین فرج‌نژاد به عنوان استاد دوره حضور داشته منتشر کرده. توصیه می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم حتما تماشا کنید. نوشتن و یادداشت‌برداری را هم فراموش نکنید.

دوره اول: دوره تخصصی تربیت مربی سواد رسانه‌ای با محوریت سینمای یهود

دوره دوم: دین و سینما