یک طلبۀ مثلا نویسنده که یه ذره از سینما سرش میشه :) | Sokooot.blog.ir