Statatic

فرض کردن این ک بعد زمان وجود نداشته باشه آدم رو عجیب ب فکر وا میداره.
اگه گذشته و حال و آینده ای وجود نداشت منحصرا
و همشون محدود میشدن ب یک زمان واحد و پویا
ن پشیمونی از چیزی وجود داشت و ن امیدواری ب چیزی ن تلاش مثمر ثمری برای تغییر یا ساخت چیزی
همه چیز ب ایده آل ترین شکل خودش می‌رسید
زندگی در لحظه با هدف لذت مطلق از لحظه .
ک البته باید بگم ک گویا اگ زمان وجود نداشته باشه جسمیتی برای هیچ ذره ای نمیشه قایل شد و باید
خودمون رو توی دنیای استاتیک درون قاب عکس تصور کنیم
و این بده 😬

#جبر_کهکشانی#