کتاب ترگل - دلایلی عقلی و روانشناسی حجاب

کتاب ترگل بیش از 15 دانستنی مهم و کاربردی برای دختران به کوشش عماد داوری دولت آبادی و با مقدمه حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی می باشد.

چرا باید حجاب داشت؟ حجاب داشتن یعنی از دست دادن آزادی؟ کتاب ترگل به قلم عماد داوری دولت آبادی اثری است که در آن بیست دلیل عقلی و روانشناسی برای حجاب مطرح می شود.

از نکات مثبت کتاب "ترگل" این است که علاوه بر صحبت پیرامون موضوع اصلی خود یعنی، حجاب تلاش شده است نکاتی که برای هر دختری لازم است نیز جمع آوری شود. به گونه ای که می توان این کتاب را یک دایره المعارف کامل برای دختران ایران زمین دانست.


معرفی کتاب ترگل:

قبل از رفتن به هر مجلس و ضیافتی، پرس و جو می کنیم ببینیم چه کسانی دعوت اند. بعد متناسب با مجلس و حضار آن نوع لباسمان را برمی گزینیم. حتی ساعت رفتنمان را هم مشخص می کنیم.

برای عروسی یک لباس انتخاب می کنیم و برای عزا لباسی دیگر. در مجلس عروسی شادیم و خندان ولی در مراسم عزا حتی اگر ناراحت نباشیم خودمان را غمگین نشان می دهیم و...

جامعه و شهر نیز مجلسی به مراتب بزرگ تر است؛ پیش از ورود به جامعه باید ویژگی های آن را بشناسیم و متناسب با آن ویژگی ها، خودمان را آماده کنیم. کتاب "ترگل" کمک می کند برای این هدف مهیا شویم.