کتاب دوران آخرالزمان

عصر و دوره آخرالزمان دوران بااهمیتی است؛ عصری که پیامبر گرامی و ائمه معصومین درباره اوضاع و احوال آن، پیش بینی های زیادی را بیان نموده اند و ممکن است ما، در همان زمان وقوع این پیش بینی ها باشیم.

در کتاب "دوران آخر الزمان" تلاش شده است تا مجموعه ای از احادیث و روایات پیرامون دوران ظهور و آخر الزمان جمع آوری گردد در معرض خوانندگان گرامی قرار گیرد.


معرفی کتاب دوران آخر الزمان:

همیشه در این فکر بودم که حیف نیست ما در آخرالزمان باشیم و از نشانه هایش بی خبر باشیم ؟!

درحالی که نشانه های ظهور، هرکدامش معجزه ای استثنایی از پیامبر گرامی و ائمه معصومین ما است وگرنه جز آنها چه کسی می تواند این چنین پیش بینی هایی کند - آن هم با این فاصله زمانی زیاد - و از دوره و زمانه ای سخن بگوید که در تاریخ بشر این چنین اوضاعی پیش نیامده بود.

البته این را هم تذکر دهم که درباره آخرالزمان و نشانه های ظهور، فقط این روایات نیست که در این کتاب آمده؛ بلکه این مجموعه بیانگر مقداری از بیانات پیامبر گرامی و ائمه معصومین در این زمینه است و ان شاءالله اگر توفیقی نصیب ما شد در آینده نزدیک، مجموعه دیگری در جلد دوم آماده خواهد شد و در اختیار خوانندگان گرامی قرار خواهد گرفت.

واما نکته ای که لازم است به آن اشاره کنم اینکه خوانندگان گرامی لطفا کتاب را از اول تا آخر به ترتیب مطالعه کنند زیرا موضوعاتش به یکدیگر ربط دارد و هر موضوعی مکمل موضوع قبلی است و موضوع پیشین زمینه موضوع بعدی. لذا به این صورت بهتر می توان فهمید که اوضاع یادشده چگونه خواهد بود.