کتاب قصه های پندآموز وقت خواب دفتر دوازدهم

قصه و داستان نیازی به تعریف ندارد، چون همه ما کمابیش قصه شنیده ایم و چه بسا از آن پندها گرفته باشیم. گاه از شنیدن یک قصه گریان شده و گاه ساعت ها به فکر فرو رفته ایم. پس قصه قطعا یکی از عناصر اصلی در شکل گیری شخصیت و منش کودکان می باشد.

کتاب "قصه های پندآموز وقت خواب" دفتر دوازدهم آخرین جلد از این مجموعه جذاب می باشد که با تلاش زینب علیزاده لوشابی و فرشته جندقیان از کتب مختلفی همچون کلیله و دمنه، بوستان، گلستان و... جمع آوری شده و در اختیار تمام والدین عزیز قرار داده شده است. این کتاب را می توانید از فروشگاه های معتبر از جمله سایت کتاب قم سایت گنج صادق و سایت حاجت بوک تهیه نمایید.


ارزش علم به چه میزان است؟

پادشاهی بود که دو پسر داشت. او پسرهایش را خیلی دوست داشت و برای آنها معلم دانا و باتجربه ای انتخاب کرده بود تا به آنها درس بدهد. روزی از روزها که پادشاه بیکار بود، تصمیم گرفت درس خواندن پسرهایش را تماشا کند.

معلم به آنها درس می داد و آنها با دقت گوش می دادند و توی دفترهایشان چیزهایی یادداشت می کردند. وقتی درس تمام شد و معلم خواست برود، پسرهای پادشاه کفش های معلمشان را جلوی پایش گذاشتند و کفشها را جفت کردند تا معلم راحت تر بتواند کفش هایش را بپوشد.

پادشاه از دیدن این صحنه ناراحت شد. او انتظار نداشت پسرهایش که شاهزاده هستند، کفش های یک فرد عادی را جلوی پایش جفت کنند و این قدر به او احترام بگذارند.

پادشاه با ناراحتی به یکی از خدمتکارهایش که دم در اتاق ایستاده بود گفت: آیا می دانی چه کسی در جهان است که خدمتکارانش و کسانی که به او خدمت می کنند، آدم های خیلی بزرگی هستند؟

خدمتکار گفت: خوب معلوم است قربان ، آن کس پادشاه است که خدمتکاران او از همه بزرگ تر و مهم تر هستند.

پادشاه از روی ناراحتی جواب داد: نخیرا اشتباه کردی. او معليم فرزندان من است که شاهزاده ها کفش هایش را برایش جفت می کنند و به او خدمت می کنند. معلم که هنوز از در بیرون نرفته بود، این سخن را شنید. او که آدم شجاع و دانایی بود گفت: ای پادشاه ، اگرتو به همراه هردو پسرت روز و شب به من خدمت کنید، با هم کم است ! زیرا علم و دانش، جاودانی و ماندگار است، اما ثروت و قدرت دنیایی موقت است. علم و دانش ارزش دارد، نه ثروت و قدرت.

پادشاه ابتدا از شنیدن این حرف عصبانی شد، اما بعد متوجه شد معلم راست می گوید. او از اینکه این قدر فرزندانش معلم خود را دوست دارند و قدر او و علمش را می دانند، خوشحال شد. پادشاه از آن به بعد، حقوق معلم را بیشتر کرد و به فرزندانش سفارش کرد که بیشتر به معلمشان احترام بگذارند و خودشان هم تا می توانند درس بخوانند و علم یاد بگیرند.

صفحه 20 کتاب قصه های پندآموز وقت خواب