کتاب کوهی که خنده رو بود - داستان زندگی امیرالمومنین

آشنا کردن کودکان با بزرگان دین مبین اسلام از همان سنین ابتدایی، از اهمیت والایی برخوردار است. علل الخصوص اگر این آموزش از طریق کتاب و با لحن کودکانه باشد.

مجموعه بال های رنگی رنگی که با هدف روایت داستان هایی از پنج تن آل عبا برای کودکان به تالیف رسیده است. در سومین گام خود با نام "کوهی که خنده رو بود" به سراغ سه داستان از زندگی نامه امیرالمومنین حضرت علی (ع) رفته است.

در این سه داستان تلاش شده است تا زیباترین نشانه های اخلاقی آن حضرت همچون سخاوتمندی، دستگیری از دیگران، امانت داری و... به کودکان آموزش داده شود. این کتاب را می توانید از فروشگاه های معتبر از جمله سایت کتاب قم سایت گنج صادق و سایت حاجت بوک تهیه نمایید.در پشت جلد کتاب کوهی که خنده رو بود می خوانیم:

گندمی پکر شد. انگشتش را زد به حنای داخل ظرف و یواش گفت: آقای خنده رو...

پس کجایی؟

فرشته مرمری دور گندمی چرخید، یواش گفت: آقای خنده رو؟! اگر بیاید، گندمی می خندد؟

و گندمی را ناز کرد و بال زد. از بالا، شهر را نگاه کرد، کوچه ها را ، پس کوچه ها را...