کتابی جامع برای طرفداران ژانر انگیزشی و موفقیت: بی حد و مرز

بی‌حد و مرز کتابی نوشته جیم کوییک درباره سلامت مغز است. روی جلد کتاب آمده:"مغزتان را بهبود دهید، همه‌چیز را سریع‌تر یاد بگیرید، و بهترین شکل از زندگی خود را بیابید."
محتوای اصلی کتاب بسط همین سه جمله است. کتابی پر از اطلاعات و استراتژی درباره موفقیت، انگیزه، هوش، حافظه، تفکر، تند‌خوانی، ایجاد عادت و...
قاچی از محتویات کتاب:
⏹️دسته بندی نوابغ:
نابغه ایده پرداز
نابغه اجتماعی
نابغه حواس
نابغه جزئی‌نگر
⏹️چرا موفق نمی شویم؟
محدودیت در خود، محدودیت در انگیزه، محدودیت در روش
⏹️فرمول اندازه‌گیری سرعت خواندن:
۱)زنگ هشدار خود را برای ۲ دقیقه تنظیم کنید، شروع کنید به مطالعه و بعد از صدای زنگ از خواندن دست بکشید.
۲) تعداد کلمات در ۳ خط را بشمارید بعد به ۳ تقسیم کنید تا میانگین کلمات در هر خط به دست بیاید.
۳)تعداد خطوطی که مطالعه کرده‌اید را بشمارید.
۴) میانگین کلمات در هر خط را ضربدر تعداد خطوط کنید(ضرب مرحله ۲ و۳)
۵)عدد به دست آمده را تقسیم به ۲ کنید.( این ۲، همان ۲ دقیقه زمان است)
نتیجه: بین ۱۵۰ تا ۲۵۰⬅️متوسط
کمتر از ۱۰۰⬅️مطلب دشوار، نیازمند یادگیری
بیشتر از این‌ها⬅️تند خوان